Acest site utilizează cookie-uri pentru a vă oferi o experiență de navigare mai bună. Aflați mai multe despre modul în care folosim cookie-urile și despre cum puteți modifica setările.

 

 

 

 

Jurisprudența este mai degrabă o teoretizare a dreptului, în scopul bunei sale aplicări, în timp ce precedentul este soluția anterioară definitivă într-un caz, care prezintă similaritate juridică. Precedentul judiciar este obligatoriu în România și o soluție contrară celei anterioare, se pate pronunța numai dacă este justificat un reviriment, bazat pe o mai bună aplicare a legii în cazul pendent.

Deciziile Curților din Quebec nu pot reprezenta un precedent, dar având în vederea similaritatea sau posibilitatea de comparare a textului normativ și profesionalismul celor angajați în sistemul judiciar din provincia canadiană, ele pot constitui un fundament indispensabil pentru practica autohtonă a dreptului, aflat într-o perioadă de derapaj.

Pentru spețele cuprinse în această lucrare, în care compar modul de aplicare a dreptului, am studiat hotărâri pronunțate de Curțile din Provincia canadiană Quebec, în ultimă instanță, utilizând sursa oficială a textului. Normele de drept în baza cărora au fost luate hotărârile, sunt sau similare celor din dreptul român, sau comparabile. Am sintetizat aspectele care au părut relevante și nu am reprodus întregul text. Pentru spețele citate, nu se justifică o structură clasică a rezumatului de caz, ci una în care munca juridică studiată, poate fi facil integrată propriului caz, sau amintită în studiul aflat în lucru. Am formulat astfel pentru început un abstract, cu rolul de a facilita integrarea speției, apoi includ un tabel comparativ al normelor aplicabile, urmat de procedura care cuprinde rezumatul stării de fapt, al jurisprudenței, al expertizei citate, al hotărârilor pronunțate cu exemplificarea considerentelor și indicarea sursei oficiale a informațiilor. Am considerat că fiecare speță trebuie evidențiată separt, sau alăturată altora care au același obiect juridic. Deciziile instanțelor din Quebec, constituie un instrument util în redactarea cererilorși acestea, ar trebuie să fie de asemenea prezente, în formarea mecanismul juridic, ce stă la baza motivării hotărârilor autohtone.

Exemple rezumat de caz (text parțial reprodus):

I. Cu privire la interpretarea legii. Decizia este luată în considerarea unor texte normative diferite de cele din dreptul autohton, care nu fac parte din corpul Codului Civil din Quebec și prezintă interes numai mecanismul juridic explicitat în considerente.

1. Sa stabilit faptul că părțile nu sunt în măsură să aibă grijă de copii lor și nu vor fi în măsură să facă acest lucru, pe termen scurt, pe termen mediu sau pe termen lung, din cauza mai multor deficiențe care le afectează serios, capacitatea lor de a fi părinți. Într-adevăr, limitările cognitive, emoționale, stilul de viață și cronicizarea acestor probleme îi împiedică să răspundă nevoilor copiilor lor. Prin hotărârile instanțelor inferioare copii sunt plasați în asistență maternală și apoi într-o familie adoptivă, până la vârsta majoratului, observându-se insecuritatea și compromisurile în educarea acestora. CURTEA de Apel a Provinciei Quebec, judecând în apel împotriva unei hotărâri a Curții Superioare din data de 11 noiembrie 2009, a respins cererea printr-o hotărâre a Secției pentru minori, menținând hotărârile anterioare.

2. Se observă în decizie că, Legea canadiană de Interpretare, prevede că dispozițiile unei legi pot fi interpretate între ele, prin acordarea pentru fiecare a sensului derivat din ansamblul dispozițiilor din textul normativ. În România LEGEA privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative (nr. 24 din 27 martie 2000 actualizată până la data de 18 martie 2011) stabilește numai generic faptul că, o interpretare legală poate confirma sau, după caz, infirma ori modifica interpretările judiciare, arbitrale sau administrative, adoptate până la acea dată, cu respectarea drepturilor câștigate (Articol 69 (2)).

3. Sunt autori care susțin că aplicarea literală a textelor nu este întotdeauna o garanție a securității juridice. Astfel, spre exemplu se afirmă: ”Ca practician responsabil, consider că nu numai textul este important, ci ( n.a. în aplicarea legii) bazez pe diverse elemente de context, care includ obiectivele sociale și considerațiile de ordin economic.” (Richard Tremblay, L'essentiel de l'interprétation des lois, Cowansville, Éditions Yvon Blais, 2004, p. 72.)

4. Judecătorul este de acord cu următorul pasaj al profesorului Driedger care se găsește în cartea sa The Construction of Statutes reluat acum de Ruth Sullivan: Astăzi există doar un singur principiu sau o abordare derivată, și anume, cuvintele unui act trebuie să fie citite în contextul lor, iar sensul obișnuit al cuvântului va fi armonizat cu objectivele Legii, precum și cu intenția Parlamentului. (Ruth Sullivan, Sullivan on the Construction of Statutes, 5e éd., Markham (Ont.), LexisNexis, 2008, p. 1)

5. Obiectivul principal al Legii privind protecția minorilor este interesul superior al minorului, acela de a depune toate eforturile pentru a asigura securitatea și dezvoltarea copilului.

6. În cazul în care situația copilului necesită un plasament în centrele de plasament, măsura voluntară sau forțată trebuie să fie în armonie cu principiile generale ale Legii privind protecția minorilor.

Într-un document publicat de Asociația Centrelor de Tineret din Québec se stabilește un cadru de referință și problema unui plan de protecție este discutat în următorii termeni:

Cu alte cuvinte, cel mai important este aceea de a i se permite copilului să se bucure de securitate, stabilitate și legăturile emoționale necesare pentru dezvoltarea sa, indiferent dacă este vorba de tutelă, plasare temporară la o altă familie sau într-un centru care oferă servicii specifice, adopție, sau un plan de protecție axat pe autonomie.

Fiecare plan de protecție are propriile caracteristici, avantaje și dezavantaje. Este posibil ca, pentru a se satisface nevoile copilului, să fie necesare mai multe tipuri de planuri de protecție. În astfel de cazuri, trebuie să se opteze pentru planul cel mai potrivit pentru nevoile minorului și se asigure stabilitatea și permanența maximă. Scopul final este interesul minorului.” (Association des centres jeunesse du Québec, Cadre de références : Un projet de vie, des racines pour la vie, ISBN : 1978-2-89394-079-3, p. 22)

(sursa: CANADA PROVINCE DE QUÉBEC COUR D’APPEL. Protection de la jeunesse — 10174 2010 QCCA 1912 – 27.10.2010,  24.08.2017)

 

II. Retragerea autorității părintești exercitată de mamă. Stabilirea autorității părintești în sarcina exclusivă a tatălui pentru considerente de ”alienare parentală”.

PROCEDURA:

1. Prin hotărârea Tribunalului, se stabilește aceea că, custodia copiilor cu vârsta de 10 și 9 ani, să revină tatălui și se interzice mamei orice contact cu minorii, chiar și telefonic, prin poștă sau e-mail și mai mult decât atât, hotărârea elimină mama de la exercitarea tuturor atributelor autorității părintești asupra copiilor lor. În motivare se reține aceea că, comportamentului mamei nu este adecvat și ar avea ca scop să împiedice legăturile dintre tată și copii, procedând la o numită „alienare parentală“. Hotărârea mai dispune, de asemenea, obligarea mamei la pensie alimentară pentru copii și interzicerea contactului acestora cu bunicii materni.

2. Împotriva hotărârii din 9 iunie 2009 mama înaintează apel, solicitând reexaminarea probelor din dosar și modificarea hotărârii, păstrând dispozițiile anterioare.

3. În motivarea deciziei asupra apelului, Curtea reține că privarea de drepturile părintești este o măsură extremă. Pierderea autorității părintești este o „măsură extrem de gravă“, ” un pas radical ", o "măsură cu totul excepțională", ea are un „caracter infam“. Profesorul Pineau a scris că „pierderea autorității părintești nu a fost stabilită pentru a permite copilului să își schimbe numele [...] sau pentru a ajuta la accelerarea procesului de adopție; sau, pentru a permite unui părinte a contracara drepturi contact cu minorul deținute de către celălalt părinte.

Pierderea autorității părintești trebuie să fie bazată pe o justă apreciere a comportamentului titularului. Ea poate să fie parțială sau totală, iar hotărârea de restrângere este o constatare judiciară a incapacității titularului de a deține, în parte sau în tot, atribuțiile autorității părintești. Nu putem priva o persoană, chiar și parțial, de acestă autoritate, fără să se concluzioneze că acesta a comis, prin acțiune sau inacțiune, o încălcare gravă și nejustificată a dreptului celuilalt părinte.

DECIZIA ÎN APEL

4. Având în vedere și alte considerente, Judecătorul apelului decide:

- pierderea autorității părintești de către mamă și exercitarea ei exclusiv de către tată.

- menținerea interdicția mamei de a avea contact liber cu copii, chiar prin telefon, poștă sau e-mail;

- exclude mama de la a exercita toate atributele autorității părintești asupra copiilor; - stabilește, pentru o mai mare certitudine, dar fără a limita în nici un fel domeniul de aplicare al hotărârii menționate în paragraful precedent, că reclamantul poate exercita în mod independent următoarele prerogative și fără a trebui să consulte în vreun fel pârâtul:

1. Alegerea locului de reședință al copiilor;

2. Alegerea școlii de copii și a tuturor deciziilor privind educația;

3. Alegerea religiei copiilor;

4. Alegerea activităților sportive, culturale și de altă natură ale copiilor;

5. Dreptul de a consimți singur la orice tratament medical, chirurgical, stomatologic, psihologic sau de altă natură în ceea ce privește copiii;

6. dreptul de a solicita și de a obține un pașaport pentru copiii fără autorizația pârâtului;

7. dreptul de a călători în afara Canadei cu copii fără acordul mamei;

- constată că pârâtul (mama) are un venit anual de 30.000 de dolari;

- constată că îngrijirea copiilor și alte cheltuieli speciale pentru copii sunt de 4.170 dolari pe an;

- obligă pârâtul (mama) să plătească reclamantului (tata), începând cu data cererii, pensia alimentară pentru copii de 280.56 dolari pe lună;

- obligă pârâta la plata, în termen de treizeci de zile de la primirea copiei unei chitanțe în acest scop, a 24.62 % din costurile cu psihologul pentru copii;

- se acordă mamei acces nesupravegheat cu copii, o zi pe săptămână, de la 10 am la 17 pm, prima dată sâmbăta, iar următoarea săptămână duminică și așa mai departe. - mama va lua copii de acasă și îi poate apela, de două ori pe săptămână, pentru o durată de 15 minute între orele 18:45 și 19:15, marți și joi în fiecare săptămână. Ea va avea, de asemenea, posibilitatea de a schimba mesaje de e-mail cu copii, folosind numai adresa de e-mail a ...

- se propune ca drepturile de acces ale acestor părți să fie revizuite în termen de șase luni sau în orice alt moment, dacă apar noi evoluții.

 

SURSA:

CANADA, PROVINCE DE QUÉBEC, COUR D’APPEL. Protection de la jeunesse — 2010 QCCA 166 500-09-019825-09003.02.2010, 13.09.2017

Norma principală avută în vedere:

COD CIVIL ROMÂN

  

CODE CIVIL DU QUÉBEC

Articolul 398

(1) Dacă există motive întemeiate, având în vedere interesul superior al copilului, instanța hotărăşte ca autoritatea părintească să fie exercitată numai de către unul dintre părinți.

(2) Celălalt părinte păstrează dreptul de a veghea asupra modului de creştere şi educare a copilului, precum şi dreptul de a consimți la adopția acestuia.

 

606. La déchéance de l’autorité parentale peut être prononcée par le tribunal, à la demande de tout intéressé, à l’égard des père et mère, de l’un d’eux ou du tiers à qui elle aurait été attribuée, si des motifs

graves et l’intérêt de l’enfant justifient une telle mesure.

Si la situation ne requiert pas l’application d’une telle mesure, mais requiert néanmoins une intervention, le

tribunal peut plutôt prononcer le retrait d’un attribut de l’autorité parentale ou de son exercice. Il peut aussi être saisi directement d’une demande de retrait.

   tel: (+40) 744.99.41.83

   Email: secretariat@ulici.ro

Cluj-Napoca Bd-ul 21 Decembrie 1989 nr. 76

Cluj-Napoca, România, 400124

   L-V 08:00 - 16:00 cu programare prealabilă

© 2019 Cabinet Avocat dr. Claudiu-Octavian Ulici

Caută

Avem 41 vizitatori și nici un membru online

Informații preliminare gratuite. Completați formularul sau sunați la: 0744994183

Aici ne puteți informa pe scurt asupra problemei juridice cu care vă confruntați. Formulăm un răspuns gratuit în limita timpului disponibil.