Acest site utilizează cookie-uri pentru a vă oferi o experiență de navigare mai bună. Aflați mai multe despre modul în care folosim cookie-urile și despre cum puteți modifica setările.

 

 

 

 

 

Noi vă luăm greutățile de pe umeri!

Pentru detalii sau comanda unui pachet de conformare în domeniul dvs. de activitate, scrieți la: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea. 

 

Conformarea este în general actul intenționat de a asculta un ordin, regulă  sau solicitare a unei autorități. Este situația în care ești dispus să faci ceea ce alții își doresc să faci. Din perspectivă juridică conformarea este faptul de a asculta o anumită lege sau regulă sau conformitatea în îndeplinirea cerințelor oficiale, ori în particular, acțiunea în conformitate cu un anumit acord sau convenție. 

 

Ce este conformitatea legală?

Conformitatea legală pare a fi cea mai importantă obligație a oricărei persoane, fizice sau juridice și este acceptul său la normele legale, care reprezintă interesul general. Conformitatea, pe lângă faptul cunoscut inițial că, te ferește de o sancțiune ce îți poate fi aplicată pentru nerespectarea  legii, este ceea ce te asigură de realizarea obiectivelor sau scopului pentru care activezi sau a fost înființată societatea ori organizația. 

Conformitatea este starea de punere în acord cu legile aplicabile. Există mai multe modalități în a aborda definiția conformității, cum ar fi conformitatea cu reglementările din industrie în lumea afacerilor sau respectarea legilor în domeniul dreptului civil și penal. Alte modalități de conformare pot fi aplicate și înțelese ca incluzând respectarea normelor sociale și a practicilor culturale și respectarea ordinelor într-un cadru organizat ierarhic, cum ar fi serviciile de informare sau armata. Conformitatea este procesul prin care o persoană sau societate ori asociație sportivă, de exemplu, aderă la regulile, politicile și procesele complexe care reglementează practica într-o anumită jurisdicție. 

 

Conformitatea implică nu numai cunoașterea și înțelegerea legislației care se aplică persoanei sau organizației ca atare, ci și posibilitatea de a demonstra că activitățile sau afacerile, în tot sau în parte, sunt conforme în orice moment.  

 

Un proces robust de conformitate include, dar nu se limitează la, păstrarea evidenței verificărilor, punerea în aplicare a politicilor și procedurilor în conformitate cu legislația și păstrarea dovezilor că persoanele potrivite își asumă responsabilitatea pentru conformitatea legală. 

 

Nerespectarea atenției la conformitate poate conduce o persoană sau companie care nu numai că nu este autorizată de autoritățile de reglementare în domeniu, la suportarea de amenzi, cenzuri, daune-interese și chiar, în unele cazuri, cu perspectiva închisorii pentru persoana fizică sau pentru personalul din administrație.

 

Cerințele de conformitate diferă în funcție de jurisdicție, făcând din conformitatea legală o operațiune dificilă și importantă pentru persoanele fizice și pentru  managerii de societăți, asociații autorități sau alte persoane  însărcinate cu aceast.

 

Conformitatea face parte din legalitate?

Conformitatea și legalitatea sunt preocupări separate, dar cele două sunt strâns legate între ele; responsabilitatea principală a departamentului juridic al unei organizații este de a asigura, promova și facilita conformitatea.  

 

Consultanții externi sau consilierul intern, joacă un rol crucial în protejarea companiei, a directorilor și a angajaților săi. Setul de instrumente de conformitate și etică ale Colegiului nostru Juridic pot asigura conformitatea prin: 

 

Implementarea unor politici eficiente de conformitate 

Educarea angajaților cu privire la aceste politici 

Informații curente cu privire la diferitele reglementări pe care compania trebuie să le respecte în toate jurisdicțiile în care își desfășoară activitatea și a fi la curent cu orice modificări; și 

Identificarea problemelor care se pot transforma în potențiale încălcări ale legislației, asigurarea existenței unor proceduri pentru soluționarea problemelor. 

 

Care sunt cerințele legale de conformitate? 

Când vine vorba de respectarea legii, cerințele legale ale unei organizații sunt duble. În primul rând, a asigura de respectarea legilor și reglementărilor stabilite pentru ca dumneavoastră sau o compania dumneavoastră  să funcționeze în bune condiții într-o anumită jurisdicție. În al doilea rând, să implementeze sisteme de conformitate interne solide, în conformitate cu regulile și procedurile aplicabile. 

 

Un program suficient de cuprinzător de conformitate legală ar trebui să includă șapte elemente cheie: 

 

    Standarde, politici și proceduri 

    Administrarea programului de conformitate 

    Evaluarea și evaluarea angajaților, a vânzătorilor și a altor agenți 

    Comunicare, educație și instruire pe probleme de conformitate 

    Sisteme de monitorizare, audit și raportare internă 

    Disciplina pentru neconformitate 

    Investigații și măsuri de remediere. 

 

Care este diferența dintre conformitate și legalitate ? 

Un program de conformitate eficient se bazează în mare măsură pe cooperare și sprijin din partea consultantului dumneavoastră pe probleme juridice sau juristului unei organizații.  

 

În timp ce profesioniștii din domeniul juridic oferă sfaturi cu privire la lege și la cele mai bune practici juridice, este rolul și responsabilitatea profesioniștilor în domeniul conformității să dezvolte controale, proceduri, politici și sisteme de conformitate pentru a se asigura că compania funcționează în cadrul  unor  parametri clar definiți . 

 

Între timp, juriștii (avocații interni) joacă un rol fundamental în ceea ce privește instruirea, diligența și furnizarea de îndrumări și analize juridice - precum și, ocazional, efectuarea de investigații interne.  Lucrând în strâns parteneriat cu conformitatea, un departament juridic se poate asigura că organizația funcționează atât într-o manieră atât eficientă, cât și etică.  

 

Care sunt pașii pentru evaluarea conformității legale?

Cum pot juriștii (avocații interni), secretarii companiei și echipele de operațiuni juridice și de conformitate să lucreze împreună pentru a măsura conformitatea și pentru a menține compania și entitățile sale în măsură să funcționeze în fiecare jurisdicție? Următorii șapte pași oferă un cadru solid pentru succes: 

 

Pasul 1: Cunoașteți reglementările

Primul pas, aplicabil tuturor întreprinderilor, este cercetarea dvs. privind: cunoașterea reglementărilor din industria și jurisdicția dvs., înțelegerea a ce este necesar entității dvs. în legătură cu regulamentul respectiv și a face planuri pentru cum puteți îndeplini aceste cerințe. Asigurați-vă că luați în considerare toate aspectele, inclusiv, printre altele: 

 

    Protejarea datelor 

    Securitate cibernetică 

    Sănătate și siguranță 

    Responsabilități de mediu

    Cerințe financiare și contabile 

    Dreptul muncii 

    Legile fiscale 

    Regulamentul publicitar și, desigur, 

   Dreptul persoanelor și / sau organizațiilor ori societăților comerciale

Pasul 2: Clarificați-vă sarcinile de raportare către autorități

Cerințele de raportare vor diferi în funcție de sector, industrie și jurisdicție în care vă desfășurați activitatea sau își desfășoară activitatea organizația dvs. Diversele autorități cunoscute sub acronime ca - ANAF, MAI, ONPCSB etc. - toate vin cu propriile lor sarcini de raportare, dar vor exista și alte organisme care necesită informări regulate.  

 

Luați în considerare condițiile oricărei finanțări sau ale oricăror organisme etice sau organizații industriale din care faceți parte sau face parte compania dvs. și verificați dacă este necesar un raport trimestrial sau anual. Este recomandabil să țineți un calendar cu termenele limită de raportare pentru a vă asigura că nu se ratează niciunul. 

 

Pasul 3: Evaluați politicile 

Toate politicile de conformitate legale pe care le-ați pus în aplicare trebuie să fie respectate îndeaproape și să rămână actualizate. În timp ce evaluați conformitatea legală, verificați dacă politicile dvs. sunt încă adecvate scopului. Au existat schimbări în afaceri sau în industrie care trebuie reflectate în politici actualizate? Sunt oamenii dvs. conștienți și lucrează cu respectarea politicilor? Acestea sunt întrebări importante de pus frecvent; o revizuire anuală este esențială pentru evaluarea cu succes a conformității legale, susținută de controale periodice la fața locului. 

 

Pasul 4: Verificați înregistrările 

Asigurați-vă că păstrați toate înregistrările în cadrul organizației și în toate entitățile, că echipele dvs. de conformitate știu despre ce să țină o evidență și că datele sunt stocate în siguranță într-un depozit central ușor de accesat; calitatea înregistrărilor este esențială pentru evaluarea cu succes a conformității legale.  

 

Gestionarea tuturor entităților care se află în contact cu dumneavoastră sau societatea dumneavoastră este importantă, dar aceasta trebui să cuprindă și problemele legate de  conformitate, pentru a putea cunoaște  efectele modificărilor aduse reglementărilor și legilor. O gestionare bună a entității  este determinată de evaluarea regulată a conformității legale. 

 

Pasul 5: Nu este vorba doar de legi

Este esențial să luați în considerare și cerințele non-legale atunci când evaluați conformitatea dvs. sau a organizației dvs. Dvs. sau societatea dvs. s-a înscris în vreun cod de practică din industrie? Operațiile respectă toate liniile directoare etice? Rămâneți conform cu cerințele unor contracte de licențiere, finanțare sau închiriere? Lărgiți-vă perspectiva atunci când urmați un drum pentru a vă evalua conformitatea legală și asigurați-vă că obțineți o imagine completă a stării de conformitate. 

 

Pasul 6: Amintiți angajaților

Politicile și procesele de conformitate vor eșua fără o comunicare clară a acestor cerințe tuturor celor din organizație. Asigurați-vă că toți angajații, de la  nivelul Consiliului de Administrație în jos, își cunosc și înțeleg responsabilitățile în ceea ce privește conformitatea: organizați programe de instruire și educație și programați controale periodice, pentru a vă asigura că toată lumea este pe deplin informată. 

 

Pasul 7: Programați verificări periodice ale conformității

Un  pas ușor pentru evaluarea conformității legale este programarea verificărilor periodice. Acest lucru depășește atribuțiile angajaților unei societăți vă asigură că, orice declarații și raportări periodice au loc așa cum ar trebui, că nu există noi termene sau reglementări despre care trebuie să știți și că procedurile dvs. rămân actuale și corecte. Asigurați-vă că aveți  acces la date în timp real  despre afacerile și departamentele societății dvs. pentru a obține o imagine de ansamblu și fiți pregătiți să efectuați modificările necesare ca urmare a procesului de verificare. 

 

Cum să vă asigurați că respectați în totalitate legislația 

Starea de conformitate a unei persoane sau societăți poate fi evaluată la două niveluri: 

 

Respectarea regulilor externe impuse întreprinderii în ansamblu de reglementările guvernamentale sau ale organismelor industriale, inclusiv conformitatea cu legile sau standardele etice; și 

Respectarea sistemelor interne de control impuse în cazul  companiilor pentru a o ajuta să realizeze conformitatea cu regulile impuse extern. 

Conformitatea legală solidă necesită acces ușor și rapid la date actualizate, în timp real; măsurarea utilizând date vechi sau incorecte poate determina efectiv scăderea conformității, ceea ce poate avea un impact financiar și reputațional de lungă durată asupra unei entități sau a unui grup mai mare de entități. 

 

Rolul tehnologiei în respectarea legii

Software-ul de gestionare  a apărut ca o soluție pentru obținerea și stocarea datelor esențiale. Obiectivul principal al software-ului de gestionare a entității juridice este stocarea și întreținerea tuturor informațiilor pentru a stabili o singură sursă pentru toate informațiile legate de entitate. Permite implementarea proceselor și procedurilor la toate persoanele dependente sau în toate sucursalele pentru a asigura precizia, acuratețea și actualitatea cu programul dvs. de conformitate. 

 

Vă putem sprijini echipa de conformitate în realizarea controlului și vizibilității obiectivelor de guvernanță, risc și conformitate și vă putem ajuta să obțineți claritate cu privire la modul de evaluare a conformității legale. 
În general, conformitatea înseamnă conformarea acțiunii la o anumită regulă, cum ar fi o specificație de produs, o politică publică, un standard sau o lege. Conformitatea cu reglementările în vigoare,  descrie obiectivul pe care persoanele, societățile, asociațiile sau autoritățile  aspiră să îl atingă în eforturile lor pentru a se asigura că sunt conștiente și iau măsuri pentru a se conforma legilor, politicilor și reglementărilor relevante. Datorită numărului tot mai mare de reglementări și a necesității transparenței operaționale, societățile  adoptă din ce în ce mai mult utilizarea seturilor consolidate și armonizate de conformitate. Această abordare este utilizată pentru a se asigura că toate cerințele de guvernanță necesare pot fi îndeplinite fără duplicarea inutilă a efortului și a resurselor.

 

Reglementările, condițiile  și organizațiile de acreditare pentru practicarea unei profesii sau pentru exercitarea unei anumite activități, variază între diferitele domenii ale economiei. De  exemplu, persoanele care doresc să exercite profesia de medic trebuie să întrunească anumite condiții prevăzute de lege și să dețină un certificatul  de membru al Colegiului Medicilor, cei care vor să activeze în domeniul producerii bunurilor artizanale și să le vândă în străinătate prin Amazon sau Ebay, trebuie să dețină și ei anumite autorizații și să respecte anumite cerințe legale.  Apoi, conform normelor în vigoare, în calitate de şofer, trebuie să urmați un instructaj special pentru a vi se  detalia informaţiile referitoare la substanţele transportate, gradul de risc al acestora dar şi modalităţi de gestionare a unor eventuale situaţii neprevăzute în trafic.Pachete noastre de conformitate vă pot ajuta să respectați rigorile legale într-un anumit domeniu de activitate. Eșe vă scutesc de timpul care l-ați fi dedicat studierii cerințelor legale în ceea ce privește activitatea dumneavoastră și acesta nu este puțin, sau de consultarea altor specialiști care vă pot costa mai mult decât amenda ori altă sancțiune legală ce vi se poate aplica.

 

Nu garantăm conformarea exactă la cerințele legale, datorită unui număr mare de factori care contribuie la conformare și al persoanelor implicate. După punerea integrală în practică a pachetului nostru, vă aflați însă pe o poziție mai bună decât competitorii dvs. Trebuie să țineți cont de faptul că fiecare jurisdicție comportă interpretări diferite din partea celor care supraveghează procesul de conformare. De aceea, ori de câte ori o problemă necesită detalierea mai atentă a standardelor de conformare, apelați în concret la ajutorul unui specialist.

 

Pachetele noastre de conformare, nu înlocuiesc în nici un caz efortul pe care trebuie să îl depuneți personal pentru a obține calificările, cunoștințele și/sau  anumite rezultate profesionale, ori nu garantează faptul că acțiunile sau inacțiunile dumneavoastră nu pot face obiectul unor controale sau sancțiuni din partea autorităților. Ceea ce faceți dumneavoastră în concret excede în orice situație îndrumărilor care le puteți găsi în pachetele noastre de conformare. Acestea pachete de conformare reprezintă numai un sprijin în respectarea cerințelor legale și încearcă să cuprindă cele mai ridicate standarde în domeniile în care activați.    Pachetul nostru de conformare include pentru fiecare domeniu dintre cele vizate:

  • cerințele legale de școlarizare pentru activarea într-un anumit domeniu, începere și continuare a activității;
  • cerințele de afilierea ale organizațiilor de profil; 
  • integral legislația aplicabilă în funcție de versiunea în timp a pachetului pe care îl dețineți. Pachetul poate include și reînnoirea cerințelor de conformitate; 
  • tipizate necesare demarării activării în domeniu sau continuării activității în domeniu;
  • competențele, cerințele  și datele de contact ale instituțiilor și organizațiilor cu atribuții în domeniu;
  • anumite standarde în domeniu;  
  • chestiuni suplimentare rezultate din cerințele legale.

 

Pentru detalii sau comanda unui pachet de conformare în domeniul dvs. de activitate, scrieți la: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea. 

   tel: (+40) 744.99.41.83

   Email: secretariat@ulici.ro

Calea Dorobanților nr. 22 Cluj-Napoca, România, 400117

   L-V 12:00 - 16:00 cu programare prealabilă

CD22

© 2021 Cabinet Avocat dr. Claudiu-Octavian Ulici

Caută

Avem 122 vizitatori și nici un membru online

Light rain

6.96°C

Cluj-Napoca

Light rain
Humidity: 74%
Wind: SSE at 0.45 M/S
SP_WEATHER_VI
Moderate Rain
1.92°C / 7.26°C
SP_WEATHER_SAM
Scattered Clouds
0.45°C / 7.17°C
SP_WEATHER_DUM
Scattered Clouds
1.04°C / 8.05°C
SP_WEATHER_LUN
Overcast Clouds
2.82°C / 10°C

Dacă ne imaginăm cei 4,5 miliarde de ani de istorie a Pământului comprimați într-un an calendaristic, viața umană modernă există pe planetă de 37 de minute, iar noi am consumat o treime din resursele naturale ale Pământului în ultimele 0,2 secunde. Sfârșitul erei omului: 2050 ar putea fi sfârșitul lumii așa cum o cunoaștem.

Avem nevoie de aprox. x 1,8 planete Pământ

PENTRU A SUSȚINE POPULAȚIA UMANĂ ÎN CREȘTERE

(pentru cifre și mai exacte mergi AICI )