avocat dr. Ulici Claudiu-Octavian

avocatura / arbitraj

scroll down

GRAND HOTEL

 

Grand Hotel (New York City) (wikipedia)

Suntem un sistem de drept civil și trebuie să respectăm dispozițiile legale, nicidecum statuările practicii, pe care este stabilit că nu trebuie nici măcar să o combatem, ci numai așa puțin să o aducem în discuție pentru a umple atmosfera. Sunt însă și excepții, în care se pun în aplicare cele stabilite de o hotărâre anterioară, fără a se verifica nici măcar dacă acestea corespund într-un fel sau altul dispozițiilor legale.

În fapt, un individ este sancționat contravențional pentru că a schimbat destinația apartamentului proprietatea sa, din locuință în structură de primire turistică fără să ceară acordul vecinilor săi. Adică dacă și amărâții ăia de vecini ai lui, pot supraviețui alături de noua destinație a spațiului din vecinătatea lor. Astfel, peste noapte în cele 2 camere de apartament erau cazate numeroase persoane, mereu altele, dar ce e drept cu o anumită constanță de câte 1 săptămână sau 2, pentru unele din acestea. Că de, reclama postată prin ziare era că aici sunt ”Cele mai mici prețuri din Cluj !” Destinația asta a afectat grav gradul de confort al vecinilor distinsului individ. Contactat fiind, proprietarul cu un râs imbecil în spatele aparatului telefonic, a replicat tâmp că locatarii săi sunt cuminți și de încredere. Păi sigur, toți din țara noastră sunt educați, iar dovada acestui fapt e că aceștia sunt în libertate și nu încarcerați în penitenciare în vederea reeducării. ”Educații” ăștia, erau muncitori necalificați în construcții sau diverse persoane în trecere prin oraș și de obicei întreg bagajul lor era o plasă de plastic de cumpărături cu reclama nițel ștearsă. Da, vecinii chiar îi vedeau pe toți căci în drum spre patul lor treceau prin bucătăria lor, la orice oră din zi și din noapte, că doar cazările se făceau non-stop, iar în urma lor rămânea o dâră de ambalaje de mâncăruri ”fine” punctată de coji pestrițe de semințe . Ei curățau în urma lor de 2 ori pe zi, că doar erau urme de intrare și urme de plecare. Între sosire și plecare fiecare locatar se bucura zgomotos de mica lui ședere, delectându-se cu diverse produse alcoolice și nu numai. Se sărbătoreau diverse evenimente sau pur și simplu numai trecerea unei anumite ore pe ceas, de obicei 00:30 a.m. și 04:30 a.m. Multe, multe altele, timp de aproape 2 ani, vorba aia de pe preș ”Home sweet home”.

Astea fiind spuse se apucă vecinii de se plâng autorităților, tuturor autorităților responsabile și rău au făcut. Toți miniștrii, directorii generali, șefii de departamente și subordonatele lor, fiind nou instalați după proaspete alegeri au alte preocupări în prima jumătate a mandatului și pe urmă în cea de a doua parte vor avea grijă să-și asigure spatele, orice o fi însemnând aceasta. Pe urmă dacă chiar era unul cu timp liber, apoi sigur era la restaurant. Un polițist local mai începător (norocul vecinilor), pricepe totuși despre ce e vorba, deși șefii lui tocmai nu au avut habar și aplică individului o amendă cum că a schimbat destinația spațiului fără acordul vecinilor.

Da urâtă întâmplare, cum să fie amendat individul cum că el are dovada celor mai mari abilități intelectuale dintre toți cunoscuții lor care nu au diplomele sale. Sclipirea inteligenței sale se revoltă și își angajează consoarta avocat să formuleze o cerere prin care să solicite anularea amenzii. Plângerea contravențională este mirific întocmită. Domnia sa se prezintă însă personal și singur să susțină ceva, nu neapărat ceva anume ci să se anuleze blasfemia asta de proces verbal de contravenție. Cum adică, că doar nu a depășit viteza legală și nu a trecut pe roșu, ce amendă e și aia ?

Din procedura întinsă pe 6 luni rezultă pentru început cum că plângerea contravențională depusă cu o întârziere de 2 luni, este în termenul de depunere de 15 zile, dar mă rog asta cu cifrele nu ține neapărat de arta profesională a juristului. Mai apoi, dat fiind cele întâmplate distinsul recunoaște că a făcut ce a făcut, dar chipurile a avut voie de la Minister să încalce legea și trebuie făcută adresă la acel Minister, ba chiar la 2 Ministere implicate, care negreșit vor confirma că avea voie să facă ce a făcut. Vine răspunsul de la cele 2 Ministere cum că nu a avut voie să facă ceea ce a făcut. E gata procesul se pun concluzii oral și mai apoi scris. Credeți că finalul e cel așteptat ? Nu nici să nu vă gândiți la ceva atât de simplu, căci cărările lui Themis sunt mult mai elaborate.

După ce rămâne cauza în pronunțare, ce face prea mult onorabilul distins intelectual ? Păi ce, își modifică poziția procesuală prin concluziile scrise, cum că dacă Ministerele de care el s-a legat aiurea au zis că nu putea atunci sigur legea nu i se aplică și lui, mama ei de lege.

Prin soluția nedefinitivă pronunțată acum aproape o jumătate de an și nemotivată, că nu e ușor să motivezi așa ceva, se admite plângerea și se stabilește că acolo a fost totuși o locuință și nicidecum vreo structură de primire turistică au altele asemenea. Soluția are la bază o hotărâre anterioară prin care se anulează un proces verbal de contravenție pentru o aceeași faptă între alte părți și fără nici un temei legal se stabilește că hotelul este locuință, căci de, acolo se și doarme. Tam ...tam.. 

Prin extensie, în România, orice cetățean este turist și obligatoriu locuiește la hotel. Q.E.D.

NOTĂ:

Iată textele normative aplicabile care au fost indicate și în dosar de nefericiții vecini ai mult prea intelectualului distins.

LEGE nr. 230 din 6 iulie 2007privind înființarea, organizarea și funcționarea asociațiilor de proprietari MONITORUL OFICIAL nr. 490 din 23 iulie 2007

Articolul 42

Schimbarea destinaţiei locuinţelor, precum şi a spaţiilor cu altă destinaţie decât aceea de locuinţă faţă de destinaţia iniţială, conform proiectului iniţial al clădirii cu locuinţe, se poate face numai cu avizul comitetului executiv şi cu acceptul proprietarilor direct afectaţi cu care se învecinează, pe plan orizontal şi vertical, spaţiul supus schimbării.

LEGE nr. 114 din 11 octombrie 1996 (**republicată**)privind locuințele MONITORUL OFICIAL nr. 393 din 31 decembrie 1997

Articolul 2

Termenii utilizați în cuprinsul prezentei legi au următorul înțeles:

a) Locuința. Construcție alcătuită din una sau mai multe camere de locuit, cu dependințele, dotările și utilitățile necesare, care satisface cerințele de locuit ale unei persoane sau familii.

(O persoană sau familie nu grup numeros de mereu alte persoane)

LEGE nr. 93 din 23 aprilie 2015 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 84/2014 pentru completarea Ordonanţei Guvernului nr. 58/1998 privind organizarea şi desfăşurarea activităţii de turism în România

ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 84 din 12 decembrie 2014 pentru completarea Ordonanţei Guvernului nr. 58/1998 privind organizarea şi desfășurarea activităţii de turism în România

ORDONANTA nr. 58 din 21 august 1998privind organizarea şi desfăşurarea activităţii de turism în România

Articolul 2

În sensul prezentei ordonanțe, termenii și expresiile de mai jos semnifica după cum urmează:

a) turismul - ramura a economiei naționale, cu funcții complexe, ce reunește un ansamblu de bunuri şi servicii oferite spre consum persoanelor care călătoresc în afară mediului lor obișnuit pe o perioadă mai mica de un an și al căror motiv principal este altul decât exercitarea unei activități remunerate în interiorul locului vizitat; (turismul nu este numai agrement, ci poate fi făcut și pentru o activitate lucrativă)

d) structura de primire turistica - orice construcție şi amenajare destinată, prin proiectare şi execuție, cazării turiștilor, servirii mesei pentru turiști, agrementului, transportului special destinat turiștilor, tratamentului balnear pentru turiști, împreună cu serviciile aferente.

Structurile de primire turistica includ:

- structuri de primire turistica cu funcțiuni de cazare turistica: hoteluri, hoteluri-apartament, moteluri, vile turistice, cabane, bungalouri, sate de vacanta, campinguri, camere de închiriat în locuințe familiale, nave fluviale şi maritime, pensiuni turistice şi pensiuni agroturistice și alte unități cu funcțiuni de cazare turistica;

DEX: TURÍSM, Totalitatea relațiilor și fenomenelor care rezultă din deplasarea și sejurul persoanelor în afara locului lor de reședință (ca petrecerea vacanței sau concediului de odihnă, participarea la diferite manifestări etc.).

Back to Top
Cookies make it easier for us to provide you with our services. With the usage of our services you permit us to use cookies.
More information Ok Decline