avocat dr. Ulici Claudiu-Octavian

avocatura / jurisdicție privata

scroll down

JBC

Google hangouts

LAWDIRECT ©

Servicii ONLINE 24/24

 Apasă aici pentru AJUTOR

logo

AUDIT JURIDIC

Pentru detalii: secretariat@ulici.ro  

PORTAL DE JURISPRUDENTA

Dosare free pexelscomServicii pentru profesioniști.

Drept comparat Quebec.

justice gpl

 Servicii pentru profesioniști. 

Modele contracte și formulare.

Practica S.U.A. 2017

P4240013

Contracte executorii

PUBLICAȚII

 Avocatul titular a publicat o serie de articole pentru juridice.ro  

 

JURIDICE.ro

și Curierul Judiciar

 Poza 1 Curierul Judiciar, Nr. 3/2013

 

Am publicat 5 lucrări și alte 2, sunt în proiect.

De pură curiozitate, urmărește Google Play Books accesând

  

Lucrarea "VADEMECUM JURlDIC” 2011oferită online și gratuit această la această adresă, este un ghid general adresat unui nespecialist. Abordand dreptul într-un limbaj accesibil, pentru uzul unui nespecialist, ghidul este destinat orientarii cetateanului în general și ajustitiabilului în special. pentru optiunea intr-un mod util și pertinent, asupra drepturilor și obligațiilor, ce-i sunt recunoscute de autoritatea publică.

COPERTA VADEMECUM

"ARBlTRAJUL CERERILOR PRIVIND CREANTELE CERTE LlCHIDE SI EXIGlBILE" 2011, oferită online și gratuit la această adresă, este destinată unei informării a specialiștilor în domeniul juridic, despre o modalitate reală de soiuționare a litigiilor, înr-un timp record și cu costuri reduse.

  COPERTA ACCLE

”ARBITRAJUL DOCUMENTAR” 2013, oferită online și gratuit  această la această adresă. Conceptul actual de ”Pluralism juridic”, adică implicarea în rezolvarea disputelor atât a unor entități statale cât și a unora private, este în prezent obiectul de analiză a unui număr de Universități cu activitatea în domeniul teoriei juridice. Modul de înțelegere al perspectivelor și concluziile diferă, dar acest concept este de un ajutor real în domenii legate de drept. Lucrarea, este o încercare de a prezenta o modalitate de rezolvare alternativă a anumitor litigii, într-o procedură standardizată, folosind exclusiv, sau cu preponderență, actele în baza cărora părțile au angajat obligațiile sau așteaptă realizarea drepturilor, prezentarea la dezbateri comune fiind o exepție.

 COPERTA AD

”FORMA CITATULUI JURIDIC” 2014, oferită online și gratuit la această adresă. Înțelegerea unei norme legale, articol din aceasta sau carte de specialitate juridică, ori a modului în care legea se aplică concret pentru un caz, presupune adoptarea și respectarea unei serii de convenții de redactare și interpretare a

textului. Acesta este scopul lucrări, care încearcă a se ocupa succesiv de modul corect de citare și referință asupra unei legi sau altui act cu valoare normativă, idee sau opinie, acronime și abrevieri, majuscule și italice, semne de punctuație, formatul textului, numele unor instituții și alte asemenea chestiuni referitoare în special la tipografie.

COPERTA FCJ

 

RAPORT DE DREPT ULICI. CURTEA DE APEL CLUJ decizii relevante trimestrul II 2015”, parțial oferită online și gratuit la această adresă,.

Fiecare rezumat de caz prezentat în lucrare, este urmat de reproducerea integrală a textului din culegerea oficială de decizii ce face obiectul acestui raport. Am dorit să scot în evidență în scurta introducere, faptul că obligativitatea precedentului judiciar în România, este bine stabilită. A susține contrariul, este ceva legat, nu atât de vreo motivare pertinentă, de mai degrabă de obișnuința superficialității examenului legislativ pentru fiecare caz în parte. O abordare ingenuă repetitivă, va fi cu certitudine una deficitară sau va conduce la soluționarea cu întârziere, ceea ce în sine constituie o inechitate. Pentru a depăși această stare, singura soluție viabilă este obligativitatea precedentul, descrierea și aplicarea acestui principiului în munca specifică a fiecărei profesiuni juridice. Raportul ar fi necesr să prezinte o apariție regulată, pentru toate instanțele Tribunalelor, Curților de Apel și mai ales pentru Înalta Curte de Casație și Justiție, chemate să pronunțe cel mai adesea hotărâri definitive. Modelul de rezumat de caz folosit în acest raport de drept, corespunde celui acceptat în prezent practica din anumite zone ale Statelor Unite ale Americii.

COPERTA CCJII2015

JURIDICE

articole juridice publicate

I.N.P.P.A. Cluj

PROGRAMUL DE PREGĂTIRE PROFESIONALĂ CONTINUĂ A AVOCAȚILOR

INPPA

 

urmează legătura din imagine pentru cursurile susținute de lector dr. Ulici Claudiu-Octavian 

În România securitatea raporturilor juridice este afectată, pentru nerespectarea obligativității precedentului judiciar.  dr. Ulici Claudiu-Octavian

We have 2587 guests and no members online

Back to Top