avocat dr. Ulici Claudiu-Octavian

avocatura / jurisdicție privata

scroll down

 

”În relațiile, din cadrul unei comunități, apar deseori litigii datorate sau unei interpretări eronate a situației de fapt, unor informații precare asupra normelor legale aplicabile, ale părților, reprezentanților legali ai acestora, sau interesului conjunctural.

Soluționarea litigiilor, în marea lor majoritate, este posibil a fi realizată pe calea arbitrajului, fără a se mai apela la un serviciu public de justiție lent și costisitor, caracterizat printr-un formalism excesiv și unde cauza dumneavoastră nu va fi niciodată singura, aflata spre rezolvare, pe masa unui judecător.

Mijloacele alternative de soluționare a conflictelor precum arbitrajul, par a fi preferabile pentru o soluționare echitabilă a situației conflictuale.

Pentru a putea beneficia de arbitrajul nostru, părțile aflate într-o dispută ne pot sesia prin una din modalitățile acceptate. Regulamentele speciale de arbitraj, pe care le utilizăm, cuprind diferite modele de convenții arbitrale. Această convenție arbitrală poate fi înscrisă în chiar actul constitutiv al unei asociații de persoane, cu sau fără scop patrimonial, ori decizia de arbitraj poate fi luată de proprietar sau organul competent al asociației de proprietari.

Text preluat din ARBITRAJUL CERERILOR PRIVIND CREANTELE CERTE LICHIDE SI EXIGIBILE de Claudiu-Octavian Ulici, EDIȚIE ON LINE Cluj-Napoca 2011.


REGULAMENT GENERAL DE ARBITRAJ 2016


formular aceptare arbitraj


ARBITRAJ DOCUMENTAR.

CERERI PRIVIND RECUPERAREA CHELTUIELILOR COMUNE

Cererile privind obligarea restanțierului la plata cheltuielilor comune, pot fi soluționate prin hotărâre executorie, în termen de 24 de ore de la prezentarea documentelor solicitate de arbitrii noștri. Este necesara numai completarea celor 2 pagini din formularului anexat și expedierea acestuia pe adresa noastră, împreună cu dovezile creanței și cele privind comunicarea anticipată către debitor. După primirea documentației complete, vă trimitem hotărârea arbitrală, care are valoarea unei hotărâri definitive, pronunțate de serviciul public de justiție. Plata arbitrajului va fi suportată de persoana care cade din pretențiile sale, după comunicarea hotărârii. Toate formularele necesare, sunt atașate regulamentului.


ARBITRAJ DOCUMENTAR.

CERERI PARTAJ

Cererile privind partajul masei succesorale, sau al bunurilor comune în urma desfacerii căsătoriei, pot fi soluționate prin procedura noastră de arbitraj. Partajul poate avea loc prin orice modalitate permisă de lege, în natura sau/și prin plata de sulte. Costul și durata procedurilor, sunt substanțial diminuate fata de cele oferite de serviciile publice de justiție. Întreaga procedura se desfășoară în principal, în forma scrisa și prin corespondență. Pentru demararea arbitrajului este necesara încheierea sa aderarea la un compromis, de către toți coproprietarii, sau persoanele în favoarea cărora sunt înscrise interdicții de partaj, sau altele asemenea, care opresc partajul. Toate formularele necesare, sunt atașate regulamentului.


ARBITRAJ DOCUMENTAR. CERERI VALOARE REDUSA (v. REGULAMENTUL GENERAL)

Cererile privind litigiile, ce nu depășesc ca echivalent suma de 10.000 € (zecemiieuro), pot fi soluționate în termen de 24 de ore, prin intermediul serviciilor noastre de arbitraj. Costurile de arbitraj, sunt suportate numai la eliberarea hotărârii finale, de către cel care a căzut din pretențiile sale. Întreaga procedura este în principal, in forma scrisa și se desfășoară prin corespondenta. Toate formularele necesare, sunt atașate regulamentului.

Back to Top
Cookies make it easier for us to provide you with our services. With the usage of our services you permit us to use cookies.
More information Ok Decline