avocat dr. Ulici Claudiu-Octavian

avocatura / arbitraj

scroll down

Din data de 20 mai 2018, voi demara faza precontractuală. Aceasta are ca scop să permită să vă confirmați decizia de a colabora cu noi.

În această fază, după semnarea unui acord de prefrancizare,  furnizăm informaţii care să vă permită să particiați, în deplină cunoştinţă de cauză, la derularea contractului de franciza.

Furnizăm informaţii despre:
- experienta pe care am dobândit-o şi o putem transfera;
- condiţiile financiare ale contractului, respectiv redeventa iniţială sau taxa de intrare în reţea, redevenţele periodice, redevenţele din
publicitate, determinate tarifelor privind prestările de servicii şi tarifele privind produsele, serviciile şi tehnologiile, în cazul clauzei
obligaţiilor contractuale de cumpărare;
- elementele care vă permit să faceți un calculul al rezultatului previzionat şi să întocmiți planul financiar;
- obiectivele şi aria exclusivitatii acordate, care în cazul unui contract standard este aceeași cu raza judecătoriei în care doriți să activați;
- durata contractului, condiţiile reînnoirii, rezilierii, cesiunii.

Rezolvarea definitiva, în 24 de ore și fara plata anticipată a onorariului, a litigiilor privind creantele certe, lichide și exigibile, poate urma procedura de mai jos. Procesul poate demara și se poate încheia, prin completarea unui singur formular dinamic. Hotararea trebuie încuviințată pentru executare silită, asemeni unei hotărâri a serviciului public de justiție.


 CREANTE CERTE, LICHIDE SI EXIGIBILE

Un litigiu legat de sau conex tehnologieiinformatiei (IT), inclusiv drepturile de autor, poate fi solutionat de noi exclusiv în format electronic, fara a fi necesara depunerea fizica de documente sau prezenta vreunei persoane in fata arbitrului. Nu este importanta nici cetatenia sau nationalitatea partilor. Hotararea are aceeasi valoare ca si o hotararea judecatoreasca pronuntata de serviciul public de justitie. 


INFORMATION TECHNOLOGY  (RADIT)

Rezolvarea definitivă, în termen de 24 de ore și fără plata anticipata a  onorariu, a unui litigiu privind cota de contribuția la cheltuielile comune într-un bloc de locuințe, poate fi făcută conform procedurii de mai jos. Pentru demararea și finalizarea procesului este necesară completarea unui singur formular dinamic. Hotarare trebuie încuviințată pentru executare silită, asemeni unei hotărâri a serviciului public de justiție.


CHELTUIELI COMUNE

Rezolvarea, în cel mai scurt termen și cu un cost rezonabil, a unui litigiu privind partajul bunurilor mobile sau imobile aflate in indiviziune, conform procedurii de mai jos


PARTAJ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CÂTE PUȚIN DESPRE ARBITRAJ

Parlamentul stabilește legea, iar punerea în aplicare a acesteia într-o situație conflictuală, se face prin exercitarea unei jurisdicții. Aceasta din urmă reprezintă puterea de a judeca, adică a stabili legea concretă pentru un anume caz. Jurisdicția este un serviciu și aceasta poate fi public sau privat. Arbitrajul nostru este o jurisdicţie alternativă privată. Persoanele pot conveni să soluţioneze pe calea arbitrajului litigiile dintre ele, în afară de acelea care privesc starea civilă, capacitatea persoanelor, dezbaterea succesorală, relaţiile de familie, precum şi drepturile asupra cărora părţile nu pot să dispună, cum ar fi cele prin care Statul stabilește anumite obligații  (ARTICOL 542 COD PROCEDURĂ CIVILĂ). 

 lawyer 12 25

În administrarea arbitrajului, părţile litigante şi tribunalul arbitral competent, compus din arbitrul / arbitrii desemnați de părți, pot stabili reguli de procedură derogatorii de la dreptul comun, cu condiţia ca regulile respective să nu fie contrare ordinii publice şi dispoziţiilor imperative ale legii (ARTICOL 541 COD PROCEDURĂ CIVILĂ). Deoarece avem dreptul de a stabili aceste reguli derogatorii de la dreptul comun, procedurile  noastre se pot desfășura chiar online și exclusiv în format electronic.

Costul serviciului public de justiție este reprezentat de taxele judiciare de timbru (ARTICOL 1 ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 80 din 26 iunie 2013 privind taxele judiciare de timbru), iar costul serviciului nostru privat de justiție este reprezentat de onorariul arbitrului și este, în principiu, de cel mult jumătate din costul serviciului public. În plus de aceasta, nu va fi neapărat necesară prezența dumenavoastră fizică la locul desfășurării arbitrajului, dar recomandăm totuși, asistarea sau reprezentare de către un avocat. 

Pentru a recurge la arbitrajul nostru, părțile în conflict trebuie să încheie o convenție, care cel mai adesea este parte din contractul încheiat la începutul unei relații civile sau profesionale. Convenția necesară pentru stabilirea competanței arbitrajului nostru, se încheie în scris, conform formularelor atașate și simplu de completat. Condiţia formei scrise se consideră îndeplinită și atunci când ați convenit cu partea adversă  prin schimb de corespondenţă, indiferent de forma acesteia, sau schimb de acte procedurale (ARTICOL 548 COD PROCEDURĂ CIVILĂ). Chiar dacă nu aveți nici un fel de înțelegere, puteți apela direct la noi, căci existenţa convenţiei arbitrale poate rezulta şi din înţelegerea scrisă pe care o faceți direct în faţa tribunalului nostru arbitral (ARTICOL 549 COD PROCEDURĂ CIVILĂ). Dacă nu sunteți mulțumiți de serviciile noastre, la fel de ușor, puteți renunța împreună la acestea și să apelați la instanța publică.  

Hotărârile noastre sunt executorii în Statele care fac parte din Uniunea Europeană și în toate celelalte State, care au aderat la Convenţia pentru recunoaşterea şi executarea sentinţelor arbitrale străine, adoptată la New­York, la 10 iunie 1958 (ONU).

 img. wikipedia

Urmăriți procedura noastră la: arbitraj.ulici.ro

 

”În relațiile, din cadrul unei comunități, apar deseori litigii datorate sau unei interpretări eronate a situației de fapt, unor informații precare asupra normelor legale aplicabile, ale părților, reprezentanților legali ai acestora, sau interesului conjunctural.

Soluționarea litigiilor, în marea lor majoritate, este posibil a fi realizată pe calea arbitrajului, fără a se mai apela la un serviciu public de justiție lent și costisitor, caracterizat printr-un formalism excesiv și unde cauza dumneavoastră nu va fi niciodată singura, aflata spre rezolvare, pe masa unui judecător.

Mijloacele alternative de soluționare a conflictelor precum arbitrajul, par a fi preferabile pentru o soluționare echitabilă a situației conflictuale.

Pentru a putea beneficia de arbitrajul nostru, părțile aflate într-o dispută ne pot sesia prin una din modalitățile acceptate. Regulamentele speciale de arbitraj, pe care le utilizăm, cuprind diferite modele de convenții arbitrale. Această convenție arbitrală poate fi înscrisă în chiar actul constitutiv al unei asociații de persoane, cu sau fără scop patrimonial, ori decizia de arbitraj poate fi luată de proprietar sau organul competent al asociației de proprietari.

Text preluat din ARBITRAJUL CERERILOR PRIVIND CREANTELE CERTE LICHIDE SI EXIGIBILE de Claudiu-Octavian Ulici, EDIȚIE ON LINE Cluj-Napoca 2011.


REGULAMENT GENERAL DE ARBITRAJ 2016


formular aceptare arbitraj


ARBITRAJ DOCUMENTAR.

CERERI PRIVIND RECUPERAREA CHELTUIELILOR COMUNE

Cererile privind obligarea restanțierului la plata cheltuielilor comune, pot fi soluționate prin hotărâre executorie, în termen de 24 de ore de la prezentarea documentelor solicitate de arbitrii noștri. Este necesara numai completarea celor 2 pagini din formularului anexat și expedierea acestuia pe adresa noastră, împreună cu dovezile creanței și cele privind comunicarea anticipată către debitor. După primirea documentației complete, vă trimitem hotărârea arbitrală, care are valoarea unei hotărâri definitive, pronunțate de serviciul public de justiție. Plata arbitrajului va fi suportată de persoana care cade din pretențiile sale, după comunicarea hotărârii. Toate formularele necesare, sunt atașate regulamentului.


ARBITRAJ DOCUMENTAR.

CERERI PARTAJ

Cererile privind partajul masei succesorale, sau al bunurilor comune în urma desfacerii căsătoriei, pot fi soluționate prin procedura noastră de arbitraj. Partajul poate avea loc prin orice modalitate permisă de lege, în natura sau/și prin plata de sulte. Costul și durata procedurilor, sunt substanțial diminuate fata de cele oferite de serviciile publice de justiție. Întreaga procedura se desfășoară în principal, în forma scrisa și prin corespondență. Pentru demararea arbitrajului este necesara încheierea sa aderarea la un compromis, de către toți coproprietarii, sau persoanele în favoarea cărora sunt înscrise interdicții de partaj, sau altele asemenea, care opresc partajul. Toate formularele necesare, sunt atașate regulamentului.


ARBITRAJ DOCUMENTAR. CERERI VALOARE REDUSA (v. REGULAMENTUL GENERAL)

Cererile privind litigiile, ce nu depășesc ca echivalent suma de 10.000 € (zecemiieuro), pot fi soluționate în termen de 24 de ore, prin intermediul serviciilor noastre de arbitraj. Costurile de arbitraj, sunt suportate numai la eliberarea hotărârii finale, de către cel care a căzut din pretențiile sale. Întreaga procedura este în principal, in forma scrisa și se desfășoară prin corespondenta. Toate formularele necesare, sunt atașate regulamentului.

Back to Top
Cookies make it easier for us to provide you with our services. With the usage of our services you permit us to use cookies.
More information Ok Decline