avocat dr. Ulici Claudiu-Octavian

avocatura / jurisdicție privata

scroll down

Rezolvarea definitiva, în 24 de ore și fara plata anticipată a onorariului, a litigiilor privind creantele certe, lichide și exigibile, poate urma procedura de mai jos. Procesul poate demara și se poate încheia, prin completarea unui singur formular dinamic. Hotararea trebuie încuviințată pentru executare silită, asemeni unei hotărâri a serviciului public de justiție.


 CREANTE CERTE, LICHIDE SI EXIGIBILE

Un litigiu legat de sau conex tehnologieiinformatiei (IT), inclusiv drepturile de autor, poate fi solutionat de noi exclusiv în format electronic, fara a fi necesara depunerea fizica de documente sau prezenta vreunei persoane in fata arbitrului. Nu este importanta nici cetatenia sau nationalitatea partilor. Hotararea are aceeasi valoare ca si o hotararea judecatoreasca pronuntata de serviciul public de justitie. 


INFORMATION TECHNOLOGY  (RADIT)

Rezolvarea definitivă, în termen de 24 de ore și fără plata anticipata a  onorariu, a unui litigiu privind cota de contribuția la cheltuielile comune într-un bloc de locuințe, poate fi făcută conform procedurii de mai jos. Pentru demararea și finalizarea procesului este necesară completarea unui singur formular dinamic. Hotarare trebuie încuviințată pentru executare silită, asemeni unei hotărâri a serviciului public de justiție.


CHELTUIELI COMUNE

Rezolvarea, în cel mai scurt termen și cu un cost rezonabil, a unui litigiu privind partajul bunurilor mobile sau imobile aflate in indiviziune, conform procedurii de mai jos


PARTAJ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CÂTE PUȚIN DESPRE ARBITRAJ

Parlamentul stabilește legea, iar punerea în aplicare a acesteia într-o situație conflictuală, se face prin exercitarea unei jurisdicții. Aceasta din urmă reprezintă puterea de a judeca, adică a stabili legea concretă pentru un anume caz. Jurisdicția este un serviciu și aceasta poate fi public sau privat. Arbitrajul nostru este o jurisdicţie alternativă privată. Persoanele pot conveni să soluţioneze pe calea arbitrajului litigiile dintre ele, în afară de acelea care privesc starea civilă, capacitatea persoanelor, dezbaterea succesorală, relaţiile de familie, precum şi drepturile asupra cărora părţile nu pot să dispună, cum ar fi cele prin care Statul stabilește anumite obligații  (ARTICOL 542 COD PROCEDURĂ CIVILĂ). 

 lawyer 12 25

În administrarea arbitrajului, părţile litigante şi tribunalul arbitral competent, compus din arbitrul / arbitrii desemnați de părți, pot stabili reguli de procedură derogatorii de la dreptul comun, cu condiţia ca regulile respective să nu fie contrare ordinii publice şi dispoziţiilor imperative ale legii (ARTICOL 541 COD PROCEDURĂ CIVILĂ). Deoarece avem dreptul de a stabili aceste reguli derogatorii de la dreptul comun, procedurile  noastre se pot desfășura chiar online și exclusiv în format electronic.

Costul serviciului public de justiție este reprezentat de taxele judiciare de timbru (ARTICOL 1 ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 80 din 26 iunie 2013 privind taxele judiciare de timbru), iar costul serviciului nostru privat de justiție este reprezentat de onorariul arbitrului și este, în principiu, de cel mult jumătate din costul serviciului public. În plus de aceasta, nu va fi neapărat necesară prezența dumenavoastră fizică la locul desfășurării arbitrajului, dar recomandăm totuși, asistarea sau reprezentare de către un avocat. 

Pentru a recurge la arbitrajul nostru, părțile în conflict trebuie să încheie o convenție, care cel mai adesea este parte din contractul încheiat la începutul unei relații civile sau profesionale. Convenția necesară pentru stabilirea competanței arbitrajului nostru, se încheie în scris, conform formularelor atașate și simplu de completat. Condiţia formei scrise se consideră îndeplinită și atunci când ați convenit cu partea adversă  prin schimb de corespondenţă, indiferent de forma acesteia, sau schimb de acte procedurale (ARTICOL 548 COD PROCEDURĂ CIVILĂ). Chiar dacă nu aveți nici un fel de înțelegere, puteți apela direct la noi, căci existenţa convenţiei arbitrale poate rezulta şi din înţelegerea scrisă pe care o faceți direct în faţa tribunalului nostru arbitral (ARTICOL 549 COD PROCEDURĂ CIVILĂ). Dacă nu sunteți mulțumiți de serviciile noastre, la fel de ușor, puteți renunța împreună la acestea și să apelați la instanța publică.  

Hotărârile noastre sunt executorii în Statele care fac parte din Uniunea Europeană și în toate celelalte State, care au aderat la Convenţia pentru recunoaşterea şi executarea sentinţelor arbitrale străine, adoptată la New­York, la 10 iunie 1958 (ONU).

 img. wikipedia

Urmăriți procedura noastră la: arbitraj.ulici.ro

Back to Top
Cookies make it easier for us to provide you with our services. With the usage of our services you permit us to use cookies.
More information Ok Decline