avocat dr. Ulici Claudiu-Octavian

avocatura / jurisdicție privata

scroll down

Gheorghe Sarcani

Am fost contactat de un client pentru a-l reprezenta în vederea publicării unei cărți,

pe care o prezintă public și pe: https://gheorghesarcani.blogspot.ro/

Nu cred că este o soluție prea grozavă și mă întreb ce sfaturi îi pot oferi.

Blogs

JURISPRUDENTA sau PRECEDENT

Jurisprudența caută să găsească regulile care stau la baza mecanismului ce stabilește dreptul, sau care aplică acest drept și poate fi echivalată mai degrabă cu o filozofare asupra dreptului. Precedentul, aste hotărârea anterioară definitivă a unei instanțe, hotărâre care este obligatorie pentru instanța chemată să rezolve un caz ce prezintă similitudine juridică. De ce confundăm cele două noțiuni ? Oare ele nu sunt bine încetățenite între practicienii dreptului ?

Back to Top