avocat dr. Ulici Claudiu-Octavian

avocatura / jurisdicție privata

scroll down

JBC

GHID CONFORMARE

Respectați cerințele legale privind colectarea, protecția și transparența datelor cu caracter personal. Ghidul cuprinde detalii, modele, texte normative și exemple utile pe parcursul celor 440 de pagini.

 

 

Dosare free pexelscomServicii pentru profesioniști.

Drept comparat Quebec.

justice gpl

 Servicii pentru profesioniști. 

Modele contracte și formulare.

Practica S.U.A. 2017

colaboratori

FRANCIZĂ ARBITRAJ DOCUMENTAR ©

Suport ONLINE 24/24

Faza precontractuală disponibilă de la 20/mai/2018

 

 

P4240013

Contracte executorii

Cărți publicate

COPERTA FCJ

This official guideline is addressed to resident / non-resident individuals who leave / arrive in Romania and for which it is necessary to establish / modify the tax residence, respectively the taxation of the obtained income.

copertaghid

logo

AUDIT JURIDIC

Pentru detalii: secretariat@ulici.ro  

CLAUZE BANCARE ABUZIVE

O nouă perspectivă legală, pentru reducerea pe cale judecătorească a ratei bancare de restituire a creditului contractat în monedă străină de refirință,  a apărut din 20 septembrie 2017. 

Curtea de Justiție a Uniunii Europene (ECLI:EU:C:2017:703) în cauza Ruxandra Paula Andriciuc și alții împotriva Băncii Românești SA, a pronunțat o hotârâre obligatorie (HOTĂRÂREA CURȚII (Camera a doua) 20 septembrie 2017) într-o trimitere preliminară în legătură cu protecția consumatorilor conform Directivei 93/13/CEE – Clauze abuzive în contractele încheiate cu consumatorii – Articolul 3 alineatul (1) și articolul 4 alineatul (2) – în legătură cu aprecierea caracterului abuziv al clauzelor contractuale într-un contract de credit încheiat într‐o monedă străină. Hotărârea stabilește asupra riscului de schimb valutar stabilit în sarcina exclusivă a consumatorului, asupra înțelesului sintagmei de ”dezechilibru semnificativ între drepturile și obligațiile părților” și momentul la care trebuie apreciată existența dezechilibrului. Se mai dispune în legătură cu, conținutul noțiunii de clauze ”exprimate în mod clar și inteligibil” și nivelul de informare care trebuie furnizat de bancă.

Având în vedere cele de mai sus, am observat că în contractele bancare cu referință de acordare a creditului o monetă străină, față de care leul românsc s-a depreciat semnificativ, există un dezechilibru seminicativ între prestațiile părților.

Pentru a beneficia de noile interpretări legale este necesar ca, în urma unei noi reevaluări a prevederilor contractuale, să porniți o procedură judiciară împotriva băncii sau societății care a preluat creanța dumneavoastră. Cererea este scutită de plata taxei judiciare de timbru.

BNR

 

(Stamps of Romania, 2013 wikipedia)

 

NOTE privind dreptul UE (curia.europa.eu)

De la intrarea în vigoare a Tratatului de la Lisabona, la 1 decembrie 2009, Uniunea Europeană are personalitate juridică și a preluat competențele conferite anterior Comunității Europene. Prin urmare, dreptul comunitar a devenit dreptul Uniunii Europene și include, de asemenea, toate dispozițiile adoptate în trecut în temeiul Tratatului privind Uniunea Europeană,  Dreptul național se aplică în cadrul stabilit de dreptul comunitar. Curtea de Justiţie a Uniunii Europene, colaborează cu instanţele judecătoreşti din statele membre, care sunt instanţele de drept comun în materia dreptului Uniunii. Pentru a asigura o aplicare efectivă şi omogenă a legislaţiei Uniunii şi pentru a evita orice interpretare divergentă, instanţele naţionale pot şi uneori trebuie să se adreseze Curţii de Justiţie solicitându-i să clarifice un aspect privind interpretarea dreptului Uniunii, în scopul de a le permite, de exemplu, să verifice conformitatea legislaţiei naţionale cu dreptul Uniunii. Cererea de pronunţare a unei hotărâri preliminare poate de asemenea avea ca obiect controlul validităţii unui act de dreptul Uniunii. 

Răspunsul Curţii de Justiţie nu ia forma unui simplu aviz, ci a unei hotărâri sau a unei ordonanţe motivate. Instanţa naţională destinatară este ţinută de interpretarea dată atunci când soluţionează litigiul aflat pe rolul său. Hotărârea Curţii de Justiţie este în aceeaşi măsură obligatorie pentru celelalte instanţe naţionale sesizate cu o problemă identică. 

Tot prin intermediul cererilor de pronunţare a unei hotărâri preliminare, fiecare cetăţean european poate să obţină clarificarea normelor Uniunii care îl privesc. Într-adevăr, cu toate că această cerere nu poate fi formulată decât de o instanţă judecătorească naţională, toate părţile din procedura în faţa acesteia din urmă, statele membre şi instituţiile Uniunii pot participa la procedura iniţiată la Curtea de Justiţie. Astfel, mai multe principii importante ale dreptului Uniunii au fost proclamate în urma unor întrebări preliminare, adresate uneori de instanţele judecătoreşti naţionale de rang inferior.

În jurisprudenţa sa (începând cu hotărârea Van Gend & Loos din 1963), Curtea a introdus principiul efectului direct al dreptului comunitar în statele membre. Acesta permite cetăţenilor europeni să invoce în mod direct normele juridice ale Uniunii în faţa instanţelor judecătoreşti naţionale. 

În 1964, hotărârea Costa a stabilit supremaţia dreptului comunitar asupra dreptului intern.

În 1991, în hotărârea Francovich şi alţii, Curtea a creat o altă noţiune fundamentală, şi anume aceea a răspunderii unui stat membru în privinţa particularilor, pentru prejudiciile cauzate acestora prin încălcarea dreptului comunitar de respectivul stat. Prin urmare, începând cu 1991, cetăţenii europeni dispun de o acţiune în despăgubiri împotriva statului care încalcă o normă comunitară.

JURIDICE

articole juridice publicate

I.N.P.P.A. Cluj

PROGRAMUL DE PREGĂTIRE PROFESIONALĂ CONTINUĂ A AVOCAȚILOR

INPPA

 

urmează legătura din imagine pentru cursurile susținute de lector dr. Ulici Claudiu-Octavian 

”În România, securitatea raporturilor juridice este afectată prin nerespectarea obligativității precedentului judiciar.”  dr. Ulici Claudiu-Octavian

We have 51 guests and no members online

Back to Top
Cookies make it easier for us to provide you with our services. With the usage of our services you permit us to use cookies.
More information Ok Decline