Cabinet Avocat dr. Ulici Claudiu-Octavian

avocatura / arbitraj

scroll down

ARBITRAJ

- jurisdicție alternativă privată -

de 8784 de ori mai rapizi decât serviciul public de justiție *

onorariul 50 % din taxa de timbru, după executare  

http://arbitraj.ulici.ro

recomandăm asistarea / reprezentarea de un avocat


precedentServicii pentru profesioniști. Drept comparat Quebec.

CONTRACTE & FORMULARE

 

Servicii pentru profesioniști. Modele contracte și formulare. Practica S.U.A. 2017

Google hangouts

LAWDIRECT ©

Servicii ONLINE 24/24

 Apasă aici pentru AJUTOR

logo

AUDIT JURIDIC

Pentru detalii: secretariat@ulici.ro  

BNR

 

NOU septembrie 2017. Clauze bancare abuzive. 

LEGE nr. 151 din 18 iunie 2015

privind procedura insolvenţei persoanelor fizice(actualizată până la data de 1 august 2017)

HOTĂRÂRE nr. 419 din 9 iunie 2017

pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 151/2015 privind procedura insolvenței persoanelor fizice

legea intră în vigoare la 1 ianuarie 2018, potrivit Ordonanței Guvernului nr. 6/2017

AUDIT JURIDIC

Sub aspectul concepției și accepțiunii sale generale, auditul juridic este un control al corectitudinii și o analiză a performanțelor muncii juridice, având la bază precedentul instanțelor, soluțiile definitive relevante ce au fost pronunțate asupra unui alt caz, ce prezintă similitudine juridică cu al dvs. 

Auditul juridic practicat de noi, reprezintă părerea unui avocatului titular sau al unui alt avocat colaborator cu bitorul nostru, cu privire la starea juridică generală sau specială genrerată de un anumit conflict, a unei persoane fizice, companii sau autorități instituționale așa cum este redată aceasta de dispozițiile legale și cum aparea ea în înregistrările oficiale, iar toate acestea vor fi consemnate într-un raport întocmit sub responsabilitatea auditorului juridic. Auditul poate fi, sau mai ales este și punctual, asupra situației într-un anumit conflict de natură juridică a unei persoane. De exemplu, dacă compania dvs. sau dvs. sunteți angrenat într-o dispută juridică și sunteți deja reprezentat sau consultați un alt avocat sau specialist pe un domeniu juridic conex, noi putem să formulăm o opinie separată și confidențială, pentru ca dvs. să puteți anticipa optim consecințele juridice.     

Atunci când cineva sau ceva este „bun” sau „foarte bun” întotdeauna comparația se va face cu acel etalon.

Auditul este o încercare de măsurare a performanței. Prin audit în general, se înțelege examinarea profesională a unei situații în vederea unei aprecieri responsabile și independente prin raportarea la un criteriu (standard, normă) de calitate. Obiectivul oricărui tip de audit îl constituie și asigurarea calității și corectitudinii muncii juridice concomitent cu îmbunătățirea utilizării acesteia spre a obține maximum de performanțe.

Poate solicita un audit juridic persoana care urmărește demararea unei noi afaceri, indiferent de anvergura acesteia, sau persoana deja implicată într-o procedură judiciară sau într-un iminent conflict cu conotații juridice. În orice situație suntem un terț față de relația dumneavoastră cu avocatul sau juristul angajat și asigurăm confidențialitatea informațiilor furnizate. Mai poate solicita auditul nostru și un specialist în domeniu, care dorește părerea unei terțe părți asupra unei chestiuni ce se află în atribuțiile sale. În acest caz puteți optimiza costurile necesare obținerii reziultatului dorit de clientul dumneavoastră. 

Elementele principale care definesc auditul juridic se referă la: 

  1. examinarea unei informații cu caracter juridic, care trebuie să fie exclusiv o examinare profesională;
  2. scopul examinării este acela de a exprima o evaluare asupra acesteia;
  3. aprecierea exprimată asupra unei informații cu caracter juridic trebuie să fie responsabilă și independentă, ceea ce presupune că persoana care face această examinare are anumite responsabilități pentru activitatea sa și trebuie să fie independentă;
  4. examinarea trebuie să se facă după anumite reguli dinainte stabilite, cuprinse într-un standard sau normă legală sau profesională, care constituie criteriu de calitate. În cazul auditului juridic examinarea se va face în funcție de soluțiile definitive ale instanțelor, în situațiiile în care un conflict a găsit deja o anumită soluție.

pentru servicii de audit juridic sau detalii asupra serviciului scrie la This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

JURIDICE

articole juridice publicate

DURA LEX PERPLEX.

Bureaucratic Themis

I.N.P.P.A. Cluj

PROGRAMUL DE PREGĂTIRE PROFESIONALĂ CONTINUĂ A AVOCAȚILOR

2017

INPPA

”Obligativitatea precedentului judiciar în Romania” lector dr. Ulici Claudiu-Octavian

click pe IMG. pentru documentul PDF

 

În România securitatea raporturilor juridice este afectată, pentru nerespectarea obligativității precedentului judiciar.  dr. Ulici Claudiu-Octavian

We have 15 guests and no members online

Back to Top